NAVIGARE
CURS VALUTAR
dsl

Auto

Educaţia rutieră!

...de Alexandru Ruşi

Ce este, de fapt, educaţia, cum se defineşte şi cum se măsoară aceasta şi ce reprezintă ea, educaţia, pentru o naţiune, pentru comunitatea locală şi cea naţională?
Noul dicţionar universal al limbii române defineşte noţiunea de mai sus astfel: „ansamblu de activităţi orientate spre formarea şi dezvoltarea trăsăturilor intelectuale, morale şi fizice ale oamenilor”. Apoi, tot despre acelaşi concept, Dex-ul menţionează: „proces de influenţare sistematică într-un cadru organizat, a formării însuşirilor intelectuale, morale şi fizice”.
Sensul acestui concept este nobil, stimulativ şi, mai ales, admirativ, în măsura în care produce rezultatele scontate! Procesul educativ este sau reprezintă una dintre cele mai importante obligaţii ale contractului social dintre stat şi cetăţenii săi în cadrul căruia organizaţiile statale se angajează a îndeplini cât mai bine sarcina educativ formativă a tineretului şi nu numai.
Esenţa noţiunii de “educaţie” are un volum uriaş de termeni, capitole socio- economice, politice, organizatorice, comportamentale, psihice şi psihologice, ce privesc omul, relaţiile acestuia cu comunitatea şi legile, natura înconjurătoare etc. Cum se explică atunci faptele cu caracter penal şi contravenţional, majoritatea savărşite cu intenţie, fapte ce atrăgea măsuri de sancţionare gradată, de la restrângerea libertăţii la sancţiuni pecuniare sau administrative moralizatoare. Poate că nici o altă stare ce contravine, mai mult sau mai puţin flagrant, ordinii sociale stabilită prin legile proprii statului respectiv, nu este mai evidentă atunci când se ajunge pe teritoriul unei ţări, ca ceea ce numim disciplină rutieră!
Se obişnuieşte a se zice că modul de a circula, maşini şi pietoni, pe reţeaua de drumuri a unei ţări reprezintă, într-o formă  comprimată, gradul de civilizaţie propriu acelei ţări şi, implicită a locuitorilor ei! Aici se regăseşte, sub o formă cât se poate de  concretă, aplicarea fundamentală a educaţiei oferită, asigurată, explicată, verificată, comensurată de către stat şi instituţiile sale specializate fiecărui membru al comunităţii. Fiece disciplină şi-a creat în timp, reguli de aplicare,verificare, însuşire a noţiunilor de bază. Nu trebuie să mire pe nimeni faptul că “Circulaţia rutieră” fenomen planetar care în peste 100 de ani a cunoscut ritmuri de dezvoltare de-a dreptul explozive, a născut corolarul măsurilor protecţioniste sub denumirea de  “Educaţie Rutieră”.

Articole din aceeaşi categorie:

Articole de acelaşi autor:


Inregistrare domenii